Raport końcowy

Załączniki do raportu

 1.  Załącznik 1.1 - Udział Akademii Górniczo-Hutniczej w międzynarodowych targach wynalazków w celu upowszechniania unikalnych, innowacyjnych osiągnięć nauki polskiej poza środowiskiem naukowym ( zalacznik_1_1.pdf)
 2. Załącznik 1.2 - Udział Instytutu Fizyki PAN w międzynarodowych targach wynalazków w celu upowszechniania unikalnych, innowacyjnych osiągnięć nauki polskiej poza środowiskiem naukowym ( zalacznik_1_2.pdf)
 3. Załącznik 1.3 - Udział Politechniki Warszawskiej w międzynarodowych targach wynalazków w celu upowszechniania unikalnych, innowacyjnych osiągnięć nauki polskiej poza środowiskiem naukowym ( zalacznik_1_3.pdf)
 4. Załącznik 1.4 - Udział Politechniki Częstochowskiej w międzynarodowych targach wynalazków w celu upowszechniania unikalnych, innowacyjnych osiągnięć nauki polskiej poza środowiskiem naukowym ( zalacznik_1_4.pdf)
 5. Załącznik 2.1 - IV SOLAR FORUM Tenders for solar projects: what’s next for the PV sector? ( zalacznik_2_1.pdf)
 6. Załącznik 2.2 - Wystawa Inter Solar Europe, Monachium
  ( zalacznik_2_2.pdf)
 7. Załącznik 2.3 - Tydzień odnawialnych źródeł energii, Bruksela
  ( zalacznik_2_3.pdf)
 8. Załącznik 2.4 - Wystawa Inter Solar North America, San Francisko 
  ( zalacznik_2_4.pdf)
 9. Załącznik 2.5 - Wystawa Inter Solar India Bangalore 11-13 .12.2018
  ( zalacznik_2_5.pdf)
 10. Załącznik 2.6 - Wystawa Inter Solar India Bangalore 11-13 .12.2018 
  ( zalacznik_2_6.pdf)
 11. Załącznik 3.1.1 - Wersja demonstracyjna internetowej platformy wymiany informacji/danych – Platforma Dialogu Nauka – Przemysł ( zalacznik_31_1.pdf)
 12. Załącznik 3.1.2 - Konsultacje, połączone z prezentacją założeń platformy informatycznej, z przedstawicielami firm skupionych w Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu
  ( zalacznik_31_2.pdf)
 13. Załącznik 3.1.3 - Inwentaryzacja innowacji Instytutu oraz Inwentaryzacja innowacji i potrzeb innowacyjnych jednostek naukowych i przedsiębiorców - materiały podsumowujące prace podjęte w latach 2017-2018 ( zalacznik_31_3.pdf)
 14. Załącznik 3.2.1 - Materiały I warsztatów/konferencji pt. „Transfer technologii, Aspekty IPR – środowisko” ( zalacznik_32_1.pdf)
 15. Załącznik 3.2.2 - Materiały II warsztatów/konferencji pt. „Transfer technologii, Aspekty IPR – środowisko” ( zalacznik_32_2.pdf)
 16. Załącznik 3.3.1 - Innovation Day dla Nauki ( zalacznik_33_1.pdf)
 17. Załącznik 3.4.1 - Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności - Samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości powietrza ( zalacznik_34_1.pdf)
 18. Załącznik 3.4.2 - Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności - Ecological Innovation Day 
  ( zalacznik_34_2.pdf)
 19. Załącznik 3.4.3 - Panel dyskusyjny – Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna ( zalacznik_34_3.pdf)
 20. Załącznik 3.4.4 - poster „Wpływ temperatury i warunków pogodowych na charakterystykę elektryczną zmodyfikowanych polikrystalicznych paneli słonecznych”
  ( zalacznik_34_4.pdf)
 21. Załącznik 3.5.1 – Pierwsze Warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes” ( zalacznik_35_1.pdf)
 22. Załącznik 3.5.2 – Drugie Warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes” ( zalacznik_35_2.pdf)
 23. Załącznik 4.1 – I Forum Dialogu Nauka-Przemysł ( zalacznik_4_1.pdf)
 24. Załącznik 4.2 - II Forum Dialogu Nauka-Przemysł ( zalacznik_4_2.pdf)
 25. Załącznik 4.3. - Warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes” ( zalacznik_4_3.pdf)
 26. Załącznik 5.1. - Usługa doradztwa inżynieryjnego dotyczącego przygotowania laboratorium certyfikacji paneli fotowoltaicznych z modułami krystalicznymi cienkowarstwowymi oraz procedur krajowych i międzynarodowych obowiązujących w badaniach certyfikacyjnych. Zebranie norm zarówno krajowych jak i europejskich oraz instytucji certyfikujących. ( zalacznik_5_1.pdf)
 27. Załącznik 5.2. - Projekt budowy Laboratorium Certyfikacji pełnowymiarowych Paneli Fotowoltaicznych AGH ( zalacznik_5_2.pdf)
 28. Załącznik 5.3. - Laboratorium certyfikujące moduły fotowoltaiczne ( zalacznik_5_3.pdf)
 29. Załącznik 5.4. - Wizyta w instytucji certyfikującej panele fotowoltaiczne - Photovoltaik Institut w Berlini ( zalacznik_5_4.pdf)
 30. Załącznik 6.1 - Konferencja „Wspieramy Dialog Edukacji i Nauki z Biznesem”
  ( zalacznik_6_1.pdf)
 31. Załącznik 6.2 - EFEKTYWNA PROMOCJA wyników badań naukowych do gospodarki
  ( zalacznik_6_2.pdf)
 32. Załącznik 6.3 - KOMUNIKACJA Z RYNKIEM efektywne narzędzia promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki ( zalacznik_6_3.pdf)
 33. Załącznik 6.4 - Przygotowanie i realizacja kampanii w mediach społecznościowych
  ( zalacznik_6_4.pdf)
 34. Załącznik 6.5 - Opracowanie: technologia dla przemysłu – środowisko naukowców, innowatorów, twórców vs. biznes, sektor publiczny (interaktywne warsztaty, panele z ekspertami) ( zalacznik_6_5.pdf)
 35. Załącznik 6.6 - Opracowanie: Upowszechnianie unikalnych, innowacyjnych osiągnięć nauki polskiej poza środowiskiem naukowym, nawiązywanie dialogu nauka polska – biznes krajowy oraz biznes międzynarodowy ( zalacznik_6_6.pdf)
 36. Załącznik 7.1 - Przygotowanie 4 europejskich zgłoszeń patentowych – partnerzy Konsorcjum ( zalacznik_7_1.pdf)
 37. Załącznik 8.1 - Publikacja: Innowacje, patenty, wdrożenia a efektywność w działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( zalacznik_8_1.pdf)
 38. Załącznik 9.1 - Publikacja: Wpływ uzyskanych nagród (medale, wyróżnienia) na międzynarodowych targach innowacji na efektywność wdrożeń i sprzedaży nowoczesnych technologii ( zalacznik_9_1.pdf)
 39. Załącznik 10.1 - Artykuł: Współpraca nauki i biznesu jest jednym z najważniejszych czynników procesów innowacyjnych ( zalacznik_10_1.pdf)
 40. Załącznik 10.2 - Artykuł: Artykuł: Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej i opracowane przez nich technologie oraz produkty podbijają świat  ( zalacznik_10_2.pdf)
 41. Załącznik 10.3 - Artykuł: IF PAN na targach IWIS 2017 ( zalacznik_10_3.pdf)
 42. Załącznik 10.4 - Artykuł: Instytut Fizyki PAN liderem innowacji ( zalacznik_10_4.pdf)
 43. Załącznik 10.5 - Artykuł: Instytut Fizyki PAN na rzecz przemysłu ( zalacznik_10_5.pdf)
 44. Załącznik 10.6 - Przygotowanie i realizacja kampanii w mediach społecznościowych, opracowanie materiałów info – promujących w tym gry kreatywne, artykuły tematyczne
  ( zalacznik_10_6.pdf)
 45. Załącznik 10.7 - Film: Diabetomat ( zalacznik_10_7.pdf)
 46. Załącznik 10.8 - Film: II Forum Dialogu Nauka-Przemysł ( zalacznik_10_8.pdf)
 47. Załącznik 10.9 - Film: II Forum Dialogu Nauka-Przemysł ( zalacznik_10_9.pdf)
 48. Załącznik 10.10 - Artykuł pt. Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł ( zalacznik_10_10.pdf)