17.05.2017

Transfer Technologii, Aspekty IPR - środowisko


Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

Dr Paweł Koczorowski (Urząd Patentowy)

Dr Piotr Dardziński (MNiSW)

Dr Piotr Dardziński (MNiSW)

Od lewej: prof. Roman Puźniak, prof. Zbigniew Kąkol, prof. Leszek Sirko, dr Piotr Dardziński

Prof. Marek Godlewski

Prof. Roman Puźniak

Wiesław Raboszuk (Urząd Marszałkowski)

W dniach 31.03 – 01.04 2017 roku  odbyła się konferencja poświęcona tematyce transferu technologii   zorganizowana w ramach realizacji projektu "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł".Były to pierwsze warsztaty z cyklu „Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko”.

Szkolenia z cyklu „Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko” dedykowane są naukowcom, innowatorom, twórcom i przedsiębiorcom, a także sektorowi publicznemu. Ich głównych zadaniem jest zbudowanie świadomości  w zakresie zastosowania strategicznego zarządzania własnością intelektualną zarówno w biznesie, jak i w międzynarodowych inicjatywach badawczych, które ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia europejskiej bazy naukowej i technologicznej, pobudza innowacyjność i przyczynia się do zapewnienia wzrostu gospodarczego w UE. Celem pierwszego spotkania było w szczególności omówienie roli nauki w rozważaniach bieżących zagrożeń limitujących dalszy rozwój gospodarczy naszej cywilizacji, bowiem największym wyzwaniem stojącym przed polską (i nie tylko) nauką jest ukierunkowanie badań tak, aby umożliwić rozwiązywanie priorytetowych potrzeb gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Pilne jest opracowanie mechanizmów ochrony własności intelektualnej naukowych dokonań i transfer nowoczesnych rozwiązań technologicznych do innowacyjnego przemysłu. W ramach spotkania przedstawiono praktyczne aspekty tworzenia wartości przez profesjonalne zarządzanie własnością intelektualną w nowoczesnej gospodarce opartej na innowacyjności, w szczególności przez pryzmat sektora energetycznego i  zielonych technologii.

Do dyskusji zaproszeni zastali przedstawiciele sektora nauki, sektora administracji, sektora finansów oraz sektora biznesu. W szczególności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • dr Piotr Dardziński - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Grzegorz Kądzielawski - Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 • Wicemarszałek mgr Wiesław Raboszuk,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Dyrektor Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 • Pan Mariusz Frankowski

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

 • Pan Maciej Ćwikiewicz

Przedstawiciele wiodących Polskich jednostek naukowych takich jak:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Szkoła Główna Handlowa,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Przedstawiciele biznesu w szczególności:

 • Wiceprezes CBRTP Venture Capital sp. z o.o. Pan Grzegorz Putynkowski,
 • Prezes Technologies Applied sp. z o.o. Pan Jarosław Kozak,
 • Wiceprezes  Saule sp. z o.o. Pan Artur Kupczunas, współtwórca Bridge One spółka z o.o. i Fundacji Saule Research Institute,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) i Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Pani Marzena Mażewska.

Do wszystkich czterech sesji zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek związanych z ochroną prawa własności intelektualnej, w szczególności jako głos najważniejszy i wiodący Pani Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak.