04.12.2018

Współpraca nauki i biznesu jest jednym z najważniejszych czynników procesów innowacyjnych

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Kąkolem z Akademii Górniczo-Hutniczej o realizowanym przez uczelnię programie Dialog (Dziennik Polski 22.11.2018)