06.09.2017

I Forum Dialogu Nauka – Przemysł


W dniach 9-10 października 2017 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się 1. Forum Dialogu Nauka – Przemysł.

Konsorcjum wiodących polskich ośrodków naukowych tj.: Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnik: Częstochowskiej i Warszawskiej, podjęło decyzję o wspólnym stworzeniu ponadregionalnej platformy kooperacji w celu zwiększenia poprawy i efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy, poprzez realizację projektu pn.: Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł realizowanego w ramach programu Dialog finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z priorytetowych realizowanych w ramach projektu jest Forum Dialogu Nauka – Przemysł.

Forum odbyło się w czasie International Warsaw Invention Show 2017-IWIS organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Racjonalizatorów i Wynalazców na terenie Politechniki Warszawskiej, gdzie w ramach wystawy międzynarodowej IWIS pojawili się twórcy prezentujący polskie wynalazki, a na forum miała miejsce dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami biznesu wspierającego start up’y oraz wdrażającego nowatorskie rozwiązania w swojej działalności. Wykorzystując dwa uzupełniające się wydarzenia w sposób efektywny i skuteczny doszło do połączenia świata nauki i świata biznesu/technologii. Synergia współpracy i współdziałania powinna wygenerować trwałe efekty.

W ramach współorganizowanej konferencji Forum Technologii dla przemysłu w infrastrukturze CZIiTT PW odbył się szereg wydarzeń towarzyszących, obejmujących seminaria tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania networkingowe, demo day dla wynalazców i biznesu, info - seminaria dla naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy.

 

Informacje konferencyjne