13.06.2018

Dialog - Nauka - Przemysł


Współczesny uniwersytet obok zadań związanych z kształceniem i badaniami naukowymi ma nowy trzeci cel: praktyczne wykorzystywanie know-how, gdzie współpraca na styku nauka-biznes staje się jednym z najistotniejszych czynników procesów innowacyjnych. Stawia to nowe wymagania przed uniwersytetami, które chcą odgrywać znaczącą rolę centrów wiedzy działających na rzecz społeczeństwa.

Więcej informacji