26.10.2017

1. Warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN z cyklu „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes”


W dniach 27-28 października 2017 r. w Jachrance odbyły się 1. Warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN z cyklu „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes” realizowane w ramach projektu Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł”.

Program (do pobrania .pdf 860KB)

27 października 2017 r. - I dzień

 • 13.00 – 14.00 Rejestracja zaproszonych gości/lunch

 • 14.00 – 14.20 
  Przywitanie gości:

  Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN

  Uroczyste otwarcie:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk:
  dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 • 14.20 – 15.20 SESJA I: NOWE PROGRAMY WDROŻENIOWE A CZYNNOŚCI KOMERCJALIZACYJNE
  Spółka jako element procesu komercjalizacji wiedzy - Agnieszka Krochmal-Węgrzyn

  Działalność NanoTechIP sp. z o.o. i CTT IF PAN – prof. dr hab. Marek Godlewski

  Spółka PUREMAT Technologies sp. z o.o. – prof. dr hab. Andrzej Mycielski, Anita Szymborska

 • 15.20 – 16.30 Przerwa kawowa

 • 16.30 – 18.30 SESJA II: DZIAŁALNOŚĆ PROWDROŻENIOWA W PRZYKŁADACH
  Alternatywne źródła energii – dr Rafał Pietruszka

  Pomysł na spin- off – dr Maciej Zgirski

  Od pomysłu do przemysłu - dr Bartłomiej Witkowski

  Zamówienia publiczne we współpracy nauki z biznesem - Maciej Zajączkowski

  Finansowanie publiczne receptą na innowacje - dr Małgorzata Godlewska

  Venture Capital jako alternatywny sposób finansowania działań komercjalizacyjnych – Łukasz Kajdas

 • 18.30 Podsumowanie pierwszego dnia obrad
  Dyrektor IF PAN Prof. dr hab. Roman Puźniak

 • 19.00 Uroczysta kolacja

28 października 2017 r. - I dzień

 • 09.00 – 10.00 Rejestracja zaproszonych gości

 • 10.00 – 11:15 SESJA III: INNOWACYJNOŚĆ W SEKTORZE B+R; OFERTA I PRZYKŁADY
  Czy defekty są złe? Elektryczne metody identyfikacji defektów: DLTS i pochodne - Krzysztof Gościński

  Dozymetria termoluminiscencyjna - prof. dr hab. Andrzej Suchocki

  Profilaktyka przede wszystkim – wczesne metody wykrywania nowotworów - dr hab. Michał Godlewski (prof.)

 • 11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

 • 11:30 – 12:45 SESJA IV: PERSPEKTYWY I WYZWANIA
  Działalności pro-ekologiczna - prof. dr hab. Marek Godlewski

  Technologia zastosowania do odzieży ochronnej – dr hab. Konstanty Marszałek

  Model wsparcia innowacji poprzez Centrum Zarzadzania Innowacjami i Transferem Technologii PW - Marcin Postawka

 • 12:45 – 13:00 Uroczyste zakończenie obrad:
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk: Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN

 • 13.00 - 14.00 Lunch